+31 (0)30 - 602 11 49

Verbreed uw perspectief met Yprocess

Kritische bedrijfsprocessen monitoren, bewaken en optimaliseren
Demo aanvragenNEEM CONTACT OP

Van IT-afdelingen wordt verwacht dat zij helpen met het realiseren van businessdoelstellingen. Bijvoorbeeld door het monitoren, bewaken en optimaliseren van kritische bedrijfsprocessen: worden alle stappen in een orderproces doorlopen? Of kan de documentenstroom versneld worden?

Bij iedere stap in dit bedrijfsproces zijn verschillende applicaties betrokken. De stappen in het proces kunnen gezien worden als een checkpoint of ‘event’: is de order aangekomen in het voorraadsysteem? Is de factuur verstuurd? Ymor verzamelt en analyseert alle relevante informatie en toont het functioneren van complete bedrijfsprocessen in één overzichtelijk dashboard. U combineert daarmee business proces monitoring met end-to-end ketenmonitoring. Daarnaast wordt binnen het Ymonitor platform wordt Yprocess ingezet om ketens waar geen eindgebruikers bij betrokken zijn inzichtelijk te maken.

Features

Z

Status van (bedrijfs)processen monitoren

Door het meten van bedrijfsprocessen over de gehele keten, wordt proces informatie inzichtelijk gemaakt. Yprocess maakt hiermee de status van alle stappen en variabelen binnen het bedrijfsproces inzichtelijk.

Trends detecteren en voorspellen

Op basis van historische data wordt doormiddel van kunstmatige intelligentie een afwijking van de norm gedetecteerd. De business heeft baat bij deze data omdat analyse hiervan inzicht geeft in trends in de bedrijfsprocessen.

Proactief beheer voeren

De trends die Yprocess binnen het bedrijfsproces oplevert worden combineert met real time procesdata. Afwijkingen van de norm vallen hierdoor op waardoor de IT-afdeling proactief beheer kan voeren. Deze inzichten kunnen oplostijden verkorten waardoor een omgeving sneller stabiliseert.

Dashboards en KPI's

Per bedrijfsproces worden KPI’s toegewezen, deze worden in dashboards weergegeven. Onderscheid kan bijvoorbeeld gemaakt worden in strategische rapportages voor het management of meer operationele rapportages met technische specificaties per bedrijfsproces.

Hoe werkt het?

Ymor gebruikt Ymonitor om de performance en beschikbaarheid van een applicatie vanuit het perspectief van de gebruiker te meten. Met Yprocess kijkt u naar het bedrijfsproces over de verschillende applicaties heen.

Yprocess verzamelt de brondata van de verschillende applicaties of systemen en indexeert deze data. Hierdoor is het mogelijk grote hoeveelheden data snel aan elkaar te koppelen op één centrale plek. Door de juiste zoekopdrachten in te stellen, kan een overzicht gepresenteerd worden van bijvoorbeeld de status van een order. Dit wordt vervolgens met KPI’s in een dashboard weergegeven.

Op basis van historische data kunnen tevens voorspellingen gedaan worden over het verwachte volume binnen het bedrijfsproces.

Resultaat

Voor de business betekent Yprocess meer grip en conrole op het IT-landschap. Daarnaast kunnen eventuele haperingen in het proces vroegtijdig gesignaleerd worden. Bijvoorbeeld: een klant bestelt een product maar de order komt nooit aan in het magazijn en dus gebeurt er verder niets. Normaliter komt men hier pas achter wanneer de klant gaat klagen. Nu kan in een dashboard meteen gezien worden wanneer een order ergens stokt. Voor IT blijft het van belang te monitoren of alle applicaties beschikbaar zijn en voldoende presteren. Door naar de gehele procesketen te kijken kan tevens worden beoordeeld hoe bepaalde systeemkoppelingen functioneren.

Blog

Wilt u meer te weten komen? Lees onze blog.

Lees blog

Whitepaper Ymonitor

Meer weten over het concept ketenmonitoring? 

Download het whitepaper

Meer info

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.

Contact opnemen