+31 (0)30 - 602 11 49

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) is Nederlands grootste, oudste en bekendste luchtvaartmaatschappij. Sinds de fusie in 2004 maakt KLM deel uit van de Air France KLM groep. KLM vervoert jaarlijks zo’n 20 miljoen passagiers, gebruikmakend van meer dan 202 vliegtuigen.

Engineering & Maintenance

Het onderhoud van de vliegtuigen ligt bij de technische dienst, KLM Engineering & Maintenance. Zij beheren een van de grootste onderhoudswerkplaatsen voor vliegtuigen ter wereld. De technische dienst beschikt over de modernste apparatuur en onderdelen, en biedt technische ondersteuning aan zowel KLM als ruim twintig andere maatschappijen. Buiten het dagelijks onderhoud voorafgaand aan vluchten, gaan de vliegtuigen eens per maand voor een uitvoerige onderhoudsbeurt en eens per 18 maanden voor een stevige inspectie, naar de hangars op Schiphol.

Performance problemen

Al het verrichtte onderhoud wordt nauwkeurig geregistreerd in de applicatie Maintenix, waar Air France ook medegebruiker van is. Op deze manier kan altijd worden nagegaan wanneer een onderdeel is vervangen of gerepareerd. De applicatie vertoont echter al jaren performance problemen waarvan de oorzaak lastig aan te wijzen was. Er ontstond dan ook regelmatig discussie met de leverancier over het functioneren van de applicatie. Wanneer de applicatie niet goed presteert kost het onderhoud meer tijd en dus geld. Vertraagd onderhoud kan zelfs vluchten vertragen, wat hoge kosten met zich meebrengt. KLM heeft een projectgroep opgericht om het probleem te verhelpen.

Dynatrace

Om objectieve meetgegevens te verzamelen over het functioneren van de applicatie, heeft de werkgroep Dynatrace software aangeschaft. Met deze software kan tot op de code worden gemeten waar eventuele problemen ontstaan. KLM heeft de wens uitgesproken om de zes beheerders te trainen in het gebruik van Dynatrace, zodat zij proactief kunnen monitoren en eventuele issues snel zelf kunnen herleiden en oplossen.

Training & Coaching

Ymor is gevraagd om de training en coaching in het gebruik van Dynatrace te verzorgen. Met de meeste Dynatrace Advanced specialisten in Europa heeft Ymor genoeg kennis en ervaring in huis om de tool bij KLM tot een succes te maken. We hebben een flexibel team opgezet dat aan de slag is gegaan met de volgende taken:

  • Het checken van de inrichting van de monitoring: Dynatrace is een veelzijdig en geavanceerd product waardoor het zinvol is een ‘second opinion’ te vragen over de inrichting. Daarnaast biedt Ymor hulp bij de installatie en configuratie van de software.
  • Het identificeren van en verlenen van support bij performance problemen en incidenten: door een nieuwe release van de applicatie werden al problemen verwacht die meteen door het KLM team opgepakt konden worden. De Ymor specialisten fungeren als vraagbaak.
  • Het trainen en on-the-job coachen van beheerders: Omdat KLM zoveel mogelijk kennis in huis wil hebben, worden de beheerders getraind en gecoacht on the job.

En nu?

Met de opgedane kennis van Dynatrace heeft KLM een vangnet gecreëerd voor haar mensen wanneer er problemen zijn met de applicatie. KLM en Ymor trekken verder samen op in het uitrollen en optimaal benutten van Dynatrace. Bij nieuwe problemen staat Ymor nog steeds tot de beschikking van KLM om hulp te bieden en indien nodig meer trainingen te verzorgen.

“Ymor communiceert vriendelijk en opbouwend en denkt mee.”

 

KLM maakt gebruik van het Ymonitor Platform (modules Automatic Root Cause Analysis & Real User Monitoring)

Meer customer cases

Welke oplossingen implementeerde we bij andere klanten?

Lees cases

Blog

Wilt u meer te weten komen? Lees onze blog.

Lees blog

Learn more

Meer informatie over Dynatrace?

Contact opnemen