+31 (0)30 - 602 11 49

Dimpact is een coöperatieve vereniging van 34 Nederlandse gemeenten. Dimpact is er vóór en dóór deze gemeenten, met als doel de processen en systemen van overheden te stroomlijnen en versterken. Onderdeel van de samenwerking is de ‘digitale bodemplaat’, waarmee Dimpact haar leden voorziet van ingekochte functionaliteiten om hun digitale diensten te optimaliseren.

Om grip en controle te krijgen op de prestatie van de applicaties binnen de digitale bodemplaat, heeft Dimpact gekozen voor Ketenbewaking van Ymor. René Bal, directeur-bestuurder Dimpact: “Door als centrale opdrachtgever verantwoordelijkheid te nemen voor onze integrale gemeentelijke ketens, kunnen we objectieve terugkoppeling geven aan onze leden.”

Digitalisering vraagt om goede performance

Op dit moment faciliteert Dimpact tientallen applicatieketens vanuit de digitale bodemplaat. Het basisplatform wordt als SaaS-dienst aangeboden, waarbij diverse componenten en leveranciers betrokken zijn. Het zaaksysteem vormt de belangrijkste kern wanneer het gaat om ketenbewaking. Om te zorgen dat de gemeenten optimaal zaakgericht kunnen werken is het van groot belang dat de ketens goed presteren en altijd beschikbaar zijn. De applicaties worden echter voorzien door verschillende leveranciers en vervolgens vanuit verschillende decentrale omgevingen benaderd. Indien een applicatie niet optimaal presteert is het niet snel helder waar het probleem zich bevindt. De keten draait immers op meerdere technische infrastructuren.

Objectiveren van prestaties

Grip hebben op een keten en proactief handelen op incidenten lukt niet zonder feitelijke metingen. Tot op heden ontbrak het zowel het regiebureau als de gemeenten aan deze objectieve meetgegevens. Door meetpunten in te richten in het deel van de keten dat door Dimpact beheerd wordt, is het mogelijk vast te stellen of een probleem zich bij een leverancier, bij Dimpact of bij een gemeente bevindt. Martin van den Berge, directeur Ymor: “Wij zetten een dashboard neer waarop zij 24/7 direct kunnen aflezen hoe de keten presteert. Zijn de prestaties onder de maat? Dan kunnen we aantonen waar het zit. Vervolgens kan hierop geacteerd worden door Dimpact en/of de gemeente.”

Van beide kanten

De monitoring is ingericht vanuit het perspectief van Dimpact. Dit betekent dat Dimpact objectieve data heeft waarmee zij kan aantonen dat het probleem zich niet bij het regiebureau of leverancier bevindt. Gemeenten kunnen er zelf voor kiezen om ook monitoring in te richten vanuit hun omgeving richting Dimpact. Wanneer zij daarvoor kiezen is de hele keten in kaart gebracht.

Dashboard Dimpact

Testen van nieuwe releases

Naast de continue monitoring valideert Ymor ook toekomstige releases van door de organisatie ingekochte software. Er wordt dan vanuit zowel Dimpact als vanuit de individuele gemeenten gekeken hoe de applicatie presteert onder een bepaalde belasting. Indien effecten ontstaan op de performance of beschikbaarheid van de applicatie, kan nog voor de live gang ingegrepen worden.

 

“Met behulp van de monitoring weten we precies waar en bij welke partij in de keten er bijgestuurd moet worden.”

Dimpact maakt gebruik van het Ymonitor Platform (module Essentials)

Klantcases

Welke oplossingen hebben wij bij onze klanten geïmplementeerd?

Lees klantcases

Meer blogs

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees onze blogs

Lees meer...

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen