+31 (0)30 - 602 11 49

Van IT-organisaties wordt verwacht dat zij volwaardig businesspartner worden. Zij dienen een substantiële bijdrage te leveren aan organisatiedoelstellingen door businessprocessen te faciliteren en optimaliseren met behulp van IT. In de praktijk blijkt het zichtbaar maken van IT als businesspartner een uitdaging: belangen lopen uiteen en sturingsinformatie wordt uit verschillende informatiebronnen gehaald. Voor de meeste organisaties geldt echter dat genoeg tooling en data aanwezig is om de waarde van IT zichtbaar te maken. Het is een kwestie van het verzamelen, correleren en visualiseren van de juiste data zodat IT als businesspartner gezien wordt.

Data verzamelen: zoek de gemene deler

Het is een bekende trend dat zowel business als IT steeds meer data verzamelen. Er wordt van alles gemonitord: het aantal service calls, duur van servicetickets, performance van applicaties, gebruik van de website, hoeveelheid orders of aanvragen, het netwerk, campagne-effecten, etc. Tegelijkertijd bestaat er bijna geen bedrijfsproces meer waar geen IT-onderdelen bij betrokken zijn. Toch blijven afdelingen sturen op enkel de eigen waarnemingen.

Door in een bedrijfsproces de gemene deler tussen business en IT te herkennen en erkennen, valt relevante data te ontdekken. Dit begint met het definiëren van het bedrijfsproces. Uit welke stappen bestaat het proces? Welke IT-onderdelen en welke leveranciers zijn daarbij betrokken? Waar bestaan afhankelijkheden? Wordt deze data al verzameld en welke informatie is nog nodig? Door dit op methodische wijze in kaart te brengen wordt de relevante data zichtbaar.

Data correleren: maak verbanden zichtbaar

De verschillende stappen in een proces kunnen gezien worden als een checkpoint of ‘event’. Denk aan een orderproces: is de order bevestigd aan de klant? Is deze aangekomen in het voorraadsysteem? Is de factuur verstuurd? En hoe snel is dat gegaan? Door informatie te verzamelen over al deze ‘events’ in de applicatie, kan IT zien of de order het gehele bedrijfsproces succesvol heeft doorlopen. De business meet ondertussen zaken als klanttevredenheid, het aantal calls naar de klantenservice en omzet.

Het combineren van beide databronnen maakt verbanden zichtbaar, bijvoorbeeld: orders die niet bevestigd worden aan de klant leveren meer service calls op en drijven kosten op; een langere doorlooptijd van orders heeft een negatief effect op de klanttevredenheid. Andersom geldt dat wanneer IT het proces kan versnellen meer orders verwerkt kunnen worden en de omzet stijgt. En bij een snellere performance stijgt de klanttevredenheid.

Data visualiseren: creëer één waarheid

Door de verzamelde en gecorreleerde informatie te plotten op een gezamenlijk dashboard, wordt één waarheid gecreëerd en kijken business en IT naar dezelfde informatie. Hiermee worden verantwoordelijkheden belegd daar waar ze horen en wordt de rol van IT beter zichtbaar. IT monitort of alle applicaties beschikbaar zijn en voldoende presteren. Is op het dashboard te zien dat een order ergens in het proces stokt? Dan kan IT aan de slag met het controleren of herstellen van de systeemkoppeling in het proces nog voordat de klant er iets van merkt. Zowel de business als IT krijgen hiermee de kans van reactief (de klant klaagt en men gaat op zoek) naar proactief (de klant merkt er niets of was al geïnformeerd) te groeien. IT kan rapporteren over haar bijdrage aan de bedrijfsresultaten en samen kunnen de afdelingen processen optimaliseren en trends ontdekken.

Kortom: om IT als businesspartner serieus te nemen, kunnen (bestaande) databronnen worden ingezet om de waarde van IT zichtbaar te maken. En ja, dat kan eng zijn, want ook knelpunten worden zichtbaar. Maar ‘no struggle, no progress’!

Meer weten?

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.

Contact opnemen

Meer blogs

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees onze blogs

Klantcases

Welke oplossingen hebben wij bij onze klanten geïmplementeerd?

Lees klantcases