+31 (0)30 - 602 11 49
Voor eindgebruikers is de performance en beschikbaarheid van applicaties van groot belang. Wanneer applicaties goed functioneren wordt het bedrijfsproces – en daarmee de business – positief beïnvloed. Tegenwoordig vinden bedrijfsprocessen niet langer binnen één applicatie plaats, maar worden door meerdere applicaties ondersteund. Dit maakt het proces kwetsbaarder waardoor het van nog groter belang de gehele keten goed te kunnen monitoren. Met Ymonitor is het nu mogelijk de beschikbaarheid en performance van bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te analyseren.

De gelaagdheid in kaart

Applicatieketens ter ondersteuning van bedrijfsprocessen zijn vaak complex: binnen het proces bestaat een gelaagdheid waarin verschillende applicaties onderling en/of met tussenkomst van de gebruiker communiceren. De beschikbaarheid van deze applicaties, maar zeker ook de informatiestroom die plaatsvindt tússen de applicaties, is cruciaal om eindgebruikers hun werk effectief en efficiënt te laten uitvoeren.Het is interessant die gelaagdheid in kaart te brengen, zodat de relatie tussen het IT landschap en het proces inzichtelijk wordt. Dit kan met behulp van de generieke dashboards van Ymor. Op het dashboard worden de beschikbaarheid en performance van bedrijfsprocessen getoond, waarna per proces verdieping kan plaatsvinden.

Basisinformatie en inzoomen in dashboard

Wanneer blijkt dat er een verstoring is binnen het bedrijfsproces, zoals in onderstaand voorbeeld het geval is voor proces A en B, biedt Ymonitor nu de mogelijkheid om hier verder op in te zoomen.performance van bedrijfsprocessenFiguur 1 – Dashboard beschikbaarheid en performance van bedrijfsprocessenDoor verder in te zoomen kan de applicatie die verantwoordelijk is voor de verstoring van het proces worden aangewezen. Deze analyse beperkt zich niet alleen tot de applicaties zelf, maar biedt ook zicht op de berichten/verkeersstromen die plaatsvinden tussen de verschillende applicaties.performance van bedrijfsprocessen Figuur 2 – Inzoomen op de applicaties en de informatiestromen binnen proces B

Welke handeling verstoort het bedrijfsproces?

Een nieuwe verdieping geeft vervolgens inzicht in welke specifieke transactie of handeling verantwoordelijk is voor de verstoring binnen het proces. Met deze informatie kan heel gericht actie ondernomen worden.performance van bedrijfsprocessen Figuur 3 – Verstoorde handelingen op applicatie 3

Melding bij verstoring van het proces

Binnen de huidige Ymonitor omgeving is het al mogelijk alerts in stellen voor afwijkende meetresultaten. Deze alerts worden nu gecombineerd met de diverse ketens en verschillende lagen, waardoor direct uitspraken kunnen worden gedaan over de beschikbaarheid en performance van bedrijfsprocessen. Deze informatie is zeer waardevol voor zowel de beheerafdeling, de business als voor het aansturen van leveranciers.

Meer weten?

Indien u al gebruik maakt van Ymonitor is het mogelijk deze functionaliteit aan uw dashboard te laten toevoegen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Ymor.
Iman Alipour

Iman Alipour

Managing director

After his study Business engineering Iman started his career at KPN. Because of his commercial ambitions he quickly switched to Nexor, a sales outsourcing company. In three years Nexor, Iman executed projects for more than 25 IT companies with various propositions in different markets. In 2011 Iman joined Ymor and for the past seven years he has been enabling the growth of Ymor in the role of Sales Director. In this role Iman builded up the Ymor Commercial organisation and was responsible for the onboarding of many new Ymor customers. Since beginning 2018 Iman has taken up the role of Managing Director, together with Jeffrey Braam. Thanks to Iman’s involvement in almost all our customers projects, he has gained a lot of knowledge of the APM market and the challenges of IT organizations. In his blogs, he likes to share this knowledge.

Meld u aan

We blijven graag met u in contact! Meld u aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, blogs, events en meer.

Blog

Wilt u meer te weten komen? Lees onze blog.Lees blog

Whitepaper

Wilt u ook een voorspelbare IT-omgeving?Lees whitepaper

Meer weten?

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.Contact opnemen