Performance Panic? +31 (0)30 - 602 11 49

Voor veel organisaties is Citrix niet meer weg te denken uit het dagelijks kantoorleven. De eindgebruiker heeft het gevoel lokaal te werken, terwijl de applicaties worden benaderd via een desktopvisualisatie in het datacenter. In theorie lijkt dit een voordeel voor de IT-afdeling: de Citrix-omgeving kan immers vanaf één punt beheerd worden. In de praktijk blijkt het beheer van dit soort VDI-omgevingen echter meer voeten in de aarde te hebben, en ontstaat de vraag naar onafhankelijke Citrix monitoring. 

De uitdaging

Wij komen het geregeld tegen: men denkt een IT-onderdeel te hebben uitbesteed, en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren daarvan. Deels is dat waar. Er zijn immers SLA’s afgesproken over de mate van beschikbaarheid en de gewenste performance van het IT-onderdeel. Maar de echte maatstaf blijft de eindgebruiker. En als deze eindgebruiker een probleem ervaart, waar klopt hij dan aan en ligt de verantwoordelijkheid? Juist, bij de eigen IT-afdeling.

SLA’s voorkomen geen productiviteitsverlies

Een eindgebruiker maakt geen gebruik van één IT-onderdeel, maar van een complete IT-keten, inclusief alle applicaties, databases, netwerken en koppelingen die achter de schermen hun werk moeten doen. Wanneer de eindgebruiker traagheid of zelfs onbeschikbaarheid ervaart, heeft dat direct invloed op de productiviteit, tevredenheid en vaak omzet. Een veelgehoorde frustratie van de IT-afdeling is dat leveranciers van de individuele onderdelen vervolgens aangeven dat ‘hun stukje’ voldoet aan de SLA en de lampjes bij hen op groen staan. Kortom, ook een goed opgestelde SLA voorkomt nog geen productiviteitsverlies.

Monitoren in de context van de keten

Om grip te houden op de gehele keten is het slim om de – vaak al aanwezige – technische component monitoring aan te vullen met onafhankelijke Citrix monitoring vanuit het perspectief van de eindgebruiker. Waar Citrix een end-to-end virtualisatie aanbiedt (de Xen-producten), is een eindgebruikersmonitoring product nodig om de daadwerkelijke ervaring van de eindgebruiker te meten. Hierbij wordt Citrix gemonitord in de context van de rest van de keten, onafhankelijk van de verschillende leveranciers binnen die keten. Door het inloggen op Citrix te simuleren en diverse handelingen uit te voeren wordt zichtbaar wat een eindgebruiker daadwerkelijk ervaart, en dus: hoe de IT-dienst presteert.

Domeinbepaling en aansturing

Met behulp van onafhankelijke Citrix monitoring wordt bij een verstoring direct duidelijk of dit voor alle Citrix gebruikers geldt, of slechts voor een aantal locaties, en welke handeling de verstoring veroorzaakt. Hiermee is het mogelijk snelle domeinbepaling te doen. Is alleen het inloggen op Citrix traag? Wil een andere applicatie niet openen? Duurt het zoeken in CRM lang? Etc. Voor de IT-afdeling betekent dit dat zij direct de verantwoordelijke leverancier kunnen aansturen op basis van objectieve cijfers.

Inrichting

Door gebruik te maken van synthetische eindgebruikersmonitoring, worden met behulp van een workflow script diverse eindgebruikershandelingen gesimuleerd, zoals het Inloggen via Citrix en het openen van een document in Word binnen de Citrix sessie. In principe kunnen alle virtualisatietechnieken vanuit een eindgebruikersperspectief gemeten worden, of dit nu Citrix Xenapp, Citrix XenDesktop, Microsoft App-V of VMware Horizon is.

De handelingen (of transacties) worden geautomatiseerd gemeten met een vooraf ingesteld interval. De output van deze gegevens levert realtime trends op. Valt een sessie uit? Dan is dat direct bekend en kan op zoek worden gegaan naar de oorzaak.

 

Kortom, door de juiste inzichten te creëren met Citrix monitoring en daar trendanalyses op uit te voeren, kunnen verstoringen proactief worden opgepakt en in de toekomst zelfs worden voorkomen. Heeft u hier vragen over? Schroom niet contact met ons op te nemen!

Blog

Want to learn more? Read all about it on our blog.

Read blog

Case study

How Ymor solved KPN’s mobile network performance issues.

Read case

Learn more

Talk to one of our specialists to discuss all the possibilities.

Contact us