+31 (0)30 - 602 11 49

Woensdag 11 december was Ymor als sponsor aanwezig op het AG Connect Cloud Congres. Bij klanten zien we dat diverse kritische IT processen zich al in de Cloud bevinden. Betekent dit dat Cloud al helemaal ingeburgerd is bij organisaties? Het antwoord is ‘nee’. Uitdagingen rondom Cloud zijn alom aanwezig en dan met name: hoe zorg je dat je grip en regie houdt over de kwaliteit van IT, terwijl er juist extra complexiteit ontstaat?

Op het evenement hoste Ymor een breakout sessie over dit onderwerp. Naast het delen van kennis over hoe je grip houdt op de Cloud en de ‘blame game’ tussen leveranciers voorkomt, hebben we deelnemers gevraagd hun belangrijkste uitdagingen rondom de Cloud op te schrijven. Helaas was het niet mogelijk om alle uitdagingen tijdens de sessie te bespreken, daarom via dit blog alsnog een antwoord op enkele vragen en uitdagingen!

Drie stappen voor regievoering

Tijdens de breakout sessie hebben we verteld over hoe clouddiensten integraal onderdeel worden van kritische businessketens. Eigenlijk business as usual: de clouddienst wordt een component binnen de keten, zoals ook de applicaties, het netwerk en de infra onderdeel zijn van de keten. Deze keten vormt vervolgens de IT-dienst waar eindgebruikers gebruik van maken en die de organisatie gebruikt om haar bedrijfsdoelstellingen te behalen. Doordat steeds meer personen invloed hebben op deze kritische ketens (zoals DevOps teams en leveranciers) is het niet te voorkomen dat er meer complexiteit en meer uitdagingen ontstaan.

De enige manier om dit te managen is door zelf regie te voeren over de IT en business ketens. Er zijn drie relatief eenvoudige stappen nodig om regie te kunnen voeren:

 1. Objectiveer de performance van de keten. Door monitoring in te richten kan de performance van de keten worden geobjectiveerd. Daarmee wordt tevens de performance van de door leveranciers geleverde onderdelen objectief gemeten. Er is geen ‘one silver bullet’ om alles in kaart te brengen, maar door vanuit de eindgebruiker te werken wordt het functioneren van de keten als geheel inzichtelijk.
 2. Creëer een ‘single point of truth’. Maak de feitelijke (monitoring)inzichten voor alle betrokkenen beschikbaar en stel KPI rapportages op voor leveranciers, DevOps teams en de business, gebaseerd diezelfde inzichten.
 3. Stel een regie team samen. Dit team heeft als doel het continu verbeteren van IT, het reduceren van incidenten en het ondersteunen van de stakeholders en teams in de kritische business ketens. Zij kunnen op basis van de objectieve inzichten overzicht behouden en de regievoering in praktijk brengen. Bij Ymor noemen we dit een Enterprise Control Center (ECC).

Welke uitdagingen werden genoemd?

Tijdens de breakout sessie hebben we aanwezigen gevraagd welke uitdagingen zij tegenkomen in relatie tot de Cloud. Onderstaand een overzicht van de genoemde onderwerpen, en de visie van Ymor hierop.

 • Hoe monitor je de Cloud, de multi-Cloud, cross platform en hybride omgevingen?

Cloud diensteverlening brengt een unieke uitdaging met zich mee, het is vaak een standaard pakket en het is niet altijd mogelijk om software te installeren. Daarnaast nemen veel Cloud omgevingen eigen monitoring mee, die niet verder kijkt dan het eigen domein. De ‘health status’ van Office365 geeft bijvoorbeeld informatie over de beschikbaarheid van de Microsoft dienstverlening in het algemeen, maar niet over de performance of het functioneren binnen het netwerk. Om deze technische complexiteit inzichtelijk te maken is er applicatiemonitoring. Applicatiemonitoring wordt niet op de Cloud geïnstalleerd maar monitort de IT-diensten zoals een eindgebruiker deze ook zou ervaren.

Dit doe je in beginsel door synthetische monitoring in te richten en te onderhouden. Door het simuleren van de eindgebruikers is er geen installatie nodig, kun je vanaf elke mogelijke locatie meten en is er continu inzicht (ook als er geen gebruikers actief zijn). Applicatiemonitoring is voor on-prem, SaaS, Paas, IaaS en cross platform applicatieketens geschikt. Het behoeft wel wat meer beheer dan agent-based oplossingen, maar de performance metingen zijn objectief, er kan domeinbepaling gedaan worden, en het vormt daarmee een goed stuurmiddel voor leveranciersmanagement.

 • Hoe gebruik je feitelijk data om leveranciers te laten zien dat er een probleem is in hun landschap?

Met de feitelijke inzichten in de gebruikerservaring, ‘de happy flow’, is het ook mogelijk om domeinbepaling te doen. Hiermee wordt niet direct de rootcause inzichtelijk, maar wordt wel vaak duidelijk bij welke leverancier het probleem ligt. Verslechtert de performance enkel bij het opslaan van office documenten? Dan zijn de applicatieleverancier en de database provider de eerste domeinen waar naar gekeken dient te worden. Er kunnen gevallen zijn waarbij bijvoorbeeld een netwerkverbinding problemen veroorzaakt waardoor meerdere leveranciers dienen samen te werken. De ervaring van Ymor is niet dat leveranciers onwelwillend zijn, maar dat ze vaak niet begrijpen welke invloed ze uiteindelijk zelf kunnen hebben op de eindgebruikerservaring. Door één waarheid te creëren waar alle leverancier toegang toe hebben, ontstaat vaak al meer begrip van de keten als geheel en de rol van de verschillende partners. Veel (hybride) infrastructuur leveranciers of system-integrators monitoren technische componenten maar dat betekent niet dat de applicatie goed draait. In deze afbeelding wordt geïllustreerd waarom de eindgebruiker het beginpunt moet zijn om leveranciers en Cloud oplossingen te managen: ook als alle leveranciers 99% beschikbaarheid hebben (en dus aan de SLA voldoen) heeft de eindgebruiker daar veel vaker last van.

 

 • Ik weet wat de eindgebruiker ervaart, hoe ga ik nu een stap dieper bij cloud?

Als de performance geobjectiveerd is, begint het moeilijkere deel. Nu gaat het om het voorkomen en snel oplossen van performance en stabiliteitsissues. Organisaties doen dat zelf al in de DevOps pipeline, maar je hebt geen grip op de pipelines van leveranciers. In sommige gevallen kan automatische root cause analyse (APM) software geïnstalleerd worden bij de Cloud leverancier. AWS en Azure hebben standaard plug-ins voor veelgebruikte oplossingen zoals Dynatrace. Er zijn echter ook legio SaaS oplossingen die dat niet toelaten. In dat geval is het belangrijk om op een andere manier aan data te komen, die je later weer kunt integreren en ombouwen tot inzichten. Het antwoord op deze vraag is dan ook dat er geen antwoord is: per case dient op een andere manier naar de uitgaging gekeken te worden. Als een installatie in de Cloud niet mogelijk is, kun je meestal een API aanspreken of zijn er oplossingen voor de meest gebruikte omgevingen zoals SAP, Dynamics, etc.

 • Hoe manage ik mijn IT kosten t.o.v. performance?

Als de performance objectief wordt gemeten, wordt het mogelijk hier KPI’s op te baseren. De industriestandaard Apdex kan hierbij helpen. Met behulp van de Apdex wordt per handeling van de gebruiker bepaald wat de responstijd mag zijn. Door dit samen met de business, IT en leveranciers te doen, ontstaat een breed gedragen KPI. Uiteindelijk resulteert dit in een getal tussen de 0 en 1 voor performance per handeling, per applicatie en/of per keten. Een cijfer dichtbij 1 is goed, dichtbij 0 is niet goed. Op basis hiervan wordt het eenvoudiger om slimme keuzes te maken rondom investeringen: als de Apdex score laag is, dien je te investeren door bijvoorbeeld extra Cloud resources af te nemen of de gebouwde code te verbeteren. Is de KPI goed? Dan is verder investeren niet meer nodig. Lees hier meer over het inzetten van de Apdex.

 • Wat is de toegevoegde waarde van Cloud voor kleine bedrijven?

Cloud is voor kleine en grote bedrijven een middel om een doel te bereiken. Bij Ymor vinden we dat enkel ‘lagere kosten’ geen goede drijfveer is voor de migratie. Dit kan voor grote corporates uiteraard wel een business case zijn, maar meestal zijn de investeringen om goed gebruik te maken van de Cloud in eerste instantie hoger dan de kostenreductie. Het is daarom voor elke organisatie raadzaam – en met name voor de kleinere organisaties – om de migratie naar de Cloud pas in te zetten als er meerdere businesscases voor handen zijn. Bijvoorbeeld om sneller te kunnen ontwikkelen of minder verstoringen te krijgen door wijzigingen. Er zijn legio goede innovatieve cases maar voor een stabiele applicatie is managed hosting vaak een interessante oplossing. Voor kleinere organisaties zijn er een paar voorbeelden van technische clouddiensten: Backup of Disaster recovery as a service, Artificiële Intelligentie Services, Big Data Analytics en resources bursting tijdens black Friday. Voor diverse applicaties geldt dat het juist voor kleine organisaties interessant is om de diensten uit de Cloud af te nemen omdat je  veel functionaliteit krijgt voor een relatief lage prijs. Bekende voorbeelden zijn: Office365, Salesforce, Slack, Shopify voor Point of Sales, Zoom voor telco’s, Workday voor Financieel en HR management en ook Splunk data management kan tegenwoordig gewoon uit de cloud. Kies er in ieder geval voor om ontzorgd te worden maar zelf de regie te houden!

Je gaat immers naar de cloud om zelf meer te kunnen innoveren, en niet om nog meer beheer uit te voeren.

 • Hoe meet ik security?

Security is ook te monitoren, het is echter niet de expertise van Ymor. We werken wel graag samen met het Network Operations Center (NOC), het Security Operations Center (SOC) of leveren data aan de Security Information & Event Management oplossing (SIEM). Door alle monitoringdata ook te delen met security, kan dubbel genoten worden van de investering. Het is belangrijk te beseffen dat de monitoringdata nog niet 100% dekkend is maar dat APM, ITOA en AIOps oplossingen van tegenwoordig belangrijke bronnen zijn voor security & business inzichten. Een goede samenwerking tussen business, IT en security binnen het Enterprise Control Center is dan ook essentieel.

 • Hoe ga ik om met snel wisselend personeel?

Een van de belangrijkste reden om een Enterprise Control Center te bouwen is om een fysieke locatie en een specifiek team te hebben die de rest van de organisatie kan voorzien van inzichten, continue verbeterprocessen kan opstarten maar ook kennis kan delen. Hier worden mensen opgeleid en wordt kennis geborgd. Het probleem met de meer traditionele aanpak is dat kennis vaak verspreid aanwezig is. Door de regievoering buiten de DevOps teams te centraliseren worden kennis en processen geborgd. Dit zorgt ervoor dat de techniek (en de bijbehorende investering) gemaximaliseerd worden.

 • Hoe ga ik om met data management?

Het managen van data is een van de moeilijkste dingen die er is. Het is namelijk afhankelijk van de BIV (Beschikbaarheid, Integriteit en Vertrouwelijkheid) codering van een applicatie. Bij het implementeren van Cloud en monitoring oplossingen dient de inrichting te geschieden op basis van de codering. Daarnaast is het goed om na te denken over data kwalificatie (waar dient de data opgeslagen te worden?), data integriteit (hoe ga je om met distributed storage op cloud en cross-datacenters?), en data ontsluiting/migratie (hoe zorg je dat je data ‘eenvoudig’ kan migreren naar nieuwe (cloud)omgevingen?). Veel van de oplossingen die de data opslaan of verwerken kunnen ook in een on-prem data centrum neergezet worden. Belangrijk is wel dat je gebruikt maakt van een managed AWS, Azure of Google Cloud omgeving waarbij de data opslag en security zo geregeld is dat deze nergens terecht komt waar je het niet wil hebben. De ‘landingzone’ van Sentia is een interessante oplossing waarbij een hek om je data heen gezet wordt en security bij elke standaard Cloud resource aanvraag wordt gerealiseerd.

Meer weten?

Ymor is expert in het monitoren van kritische bedrijfsapplicaties, grip houden op Cloud(leveranciers) en het realiseren van een Enterprise Control Center. Dus heb je zelf vragen over de Cloud? Wil je betere tools voor regievoering? Wil je geen donder Clouds? Laat het ons dan weten! We drinken graag een kop koffie waarbij we vrijblijvend uw uitdagingen bespreken.

Rolf van Anholt

Rolf van Anholt

Manager Products and Services bij Ymor

Rolf translates the challenge of customers into standard products, is product owner of Ymonitor and co-crates the services to deliver Ymor’s products. His focus is bringing knowledge, products and services to the APM market that our customers can use to be more successful in achieving their business goals. Rolf’s 10+ years in Operational Services at two of the largest Dutch system integrators and 4 years of experience in the APM & ITOA market has given him insights in a great diversity of markets and IT landscapes. In this respect he advises organisations such as Eneco, Rabobank, SSC-ICT and Liberty Global on their APM and ITOA strategy.

Blog

Wilt u meer te weten komen? Lees onze blog.

Lees blog

Whitepaper

Wilt u ook een voorspelbare IT-omgeving?

Lees whitepaper

Meer weten?

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.

Contact opnemen