+31 (0)30 - 602 11 49
We leven in een tijd van snel opvolgende digitale transformaties. Voor IT-management betekent de digitale transformatie een continue uitdaging om ‘bij’ te blijven en aan de vraag van de business te voldoen, maar bovenal: grip te houden op het steeds complexer wordende IT-landschap. Uiteindelijk bepaalt de ervaring van een eindgebruiker een deel van de kwaliteit van IT, dus hoe houd je grip op de digitale ervaring en hoe kun je die optimaliseren?

Het effect op de digitale werkplek

Een van de effecten van de digitale transformatie is het toenemend aantal migraties en implementaties van applicaties. Denk aan de migratie van Microsoft Windows 7 naar 10 of een implementatie van Office365. Bij deze trajecten wordt vaak vergeten wat – letterlijk – het eindstation is: de werkplek. De werkplek is echter een cruciaal onderdeel van de keten: het effect van instabiliteit, traagheid of onbeschikbaarheid wordt daar immers als eerste gevoeld. Hiermee komt een goede digitale ervaring in het geding.

Toenemende complexiteit

De IT-keten waar de digitale werkplek aan verbonden is, wordt steeds complexer. Er is sprake van verschillende technologieën die door verschillende leveranciers worden beheerd. Zij nemen verantwoordelijkheid voor het eigen onderdeel in de keten, maar wie neemt de verantwoordelijkheid voor hetgeen de eindgebruiker op zijn werkplek ervaart? Die maakt immers niet gebruik van één onderdeel uit de keten, maar van de keten als geheel. Voor de IT-manager is het daarom noodzakelijk zelf de regie te behouden op de gehele keten, inclusief al haar leveranciers, zodat efficiëntie en een goede digitale ervaring worden gewaarborgd.

Meer dan de som der delen

Regie houden op een complete keten start met het objectiveren van prestaties. Hoe doet de keten het als geheel? Vaak worden individuele onderdelen netjes gemeten, maar bestaat de eindgebruikerservaring uit meer dan alleen de som der delen. Het is daarom van belang de keten te meten vanuit de eindgebruiker, vanuit de daadwerkelijke werkplek. Zeker wanneer sprake is van een VDI-omgeving of een fat client situatie, is het belangrijk te weten of de digitale ervaring door de werkplek wordt beïnvloed.

Het doormeten van een keten met als beginpunt alle werkplekken noemen we end-to-end monitoring. Hierbij verzamelen, analyseren en presenteren datacollectoren alle data vanuit de werkplek. Het unieke is dat vanuit alle aangesloten werkplekken gemeten kan worden. Dit biedt een helikopterview en stelt de IT-organisatie in staat te achterhalen óf en hoe de werkplek zelf de ervaring van eindgebruikers beïnvloedt.

In de mix

Om regie te houden op de keten zijn dus verschillende inzichten nodig. Ten eerste: wat ervaart de eindgebruiker? En vervolgens: waar is deze ervaring op gebaseerd? Hoe doen de individuele applicaties het? Presteert de infrastructuur naar behoren? En welk effect heeft de werkplek op de eindgebruikerservaring? Met deze inzichten wordt het mogelijk de effecten van de digitale transformatie te managen, regie te voeren over de meest complexe ketens en de digitale ervaring te optimaliseren.

Inge Vollebregt

Inge Vollebregt

Manager Marketing and Communications

Na het behalen van haar masterdiploma in Corporate Communications en het vervullen van diverse communicatierollen, is Inge sinds 2014 werkzaam bij Ymor. Zij vertaalt Ymor’s diensten en producten naar de behoefte in de markt en andersom. Ook draagt zij zorg voor de communicatie binnen Ymor, over Ymor en namens Ymor. Door te opereren op het snijvlak van inhoud en commercie, draagt Inge bij aan zowel kennisopbouw bij klanten en prospects alsmede de commerciële groei van Ymor.

Meer blogs

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees onze blogs

Klantcases

Welke oplossingen hebben wij bij onze klanten geïmplementeerd?

Lees klantcases

Meer weten?

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.

Contact opnemen