+31 (0)30 - 602 11 49

De performance en beschikbaarheid van applicaties zijn van groot belang. De snelheid van een applicatie heeft onder andere invloed op de gebruikerstevredenheid en de productiviteit of omzet. Voor onbeschikbare applicaties geldt dat per definitie sprake is van schade aan imago en omzet, of aan productiviteit. Kortom: het is belangrijk om vooraf te weten of een applicatie voldoet aan de gestelde performance eisen.

Wanneer gesproken wordt over het uitvoeren van performancetesten voor livegang, horen wij vaak het bezwaar ‘het kost te veel geld en heeft toch geen zin want de applicatie is nog niet af’. En ook na livegang wordt regelmatig gedacht dat performancetesten meer kost dan oplevert. Een misvatting stellen wij: de businesscase voor performancetesten is juist heel goed te maken.

Winst van performancetesten vóór livegang

Het is aan te raden om performancetesten al in de ontwikkelfase van een applicatie uit te voeren, juíst als de applicatie nog niet af is. Hiermee wordt gecontroleerd of het fundament (of architectuur) van de applicatie in staat is de gevraagde performance te leveren, en of de werking van de applicatie tot dan toe voldoet aan de gestelde performance eisen. Van iedere wijziging of tussentijdse release wordt getoetst of deze invloed heeft op de performance, of onverwachte neveneffecten heeft op andere delen van de applicatie (dit proces kan ook geautomatiseerd worden). En zo ja, dan is direct duidelijk waar de eventuele verslechtering vandaan komt.

Wanneer in de ontwikkelfase geen performancetesten worden uitgevoerd, is bij oplevering alleen duidelijk of de applicatie ‘werkt’ of niet. Indien de performance na livegang onvoldoende blijkt, is onduidelijk waar het probleem zich bevindt.

Kosten versus baten

Hiermee wordt het invullen van de businesscase voor performancetesten mogelijk: de kosten van performancetesten versus de kosten van performance problemen. De meeste directe kosten van performance problemen zitten hem in het vinden van de oorzaak: er zijn manuren van verschillende expertisegebieden nodig, er is tooling nodig en ook de oplossing brengt kosten met zich mee. Denk aan het opschalen van belastbaarheid door hardware bij te plaatsen, of het aanbrengen van wijzigingen in de code van de applicatie. Bovendien wordt na de oplossing vaak alsnog een performancetest uitgevoerd om het gewenste resultaat te controleren. Daarnaast zijn er indirecte kosten zoals eerdergenoemde imagoschade, productiviteitsverlies of zelfs omzetderving.

Een voorbeeld: een van onze klanten uit de zorgmarkt heeft zo’n 30.000 euro geïnvesteerd in performancetesten tijdens een groot migratietraject. Tijdens het testen bleek dat de verwachtte hardware vereisten niet nodig waren, waarmee 30% van de hardware kosten kon worden bespaard. Hiermee had de test zichzelf direct terugverdiend. Tevens is de nieuwe applicatieketen onder een goede performance live gegaan waardoor de migratie succesvol kon worden afgerond.

Voorkomen is goedkoper dan genezen

In de praktijk zien we regelmatig dat organisaties eerst moeten ervaren welke kosten komen kijken bij een performanceprobleem na livegang, voordat zij het vertrouwen hebben dat ‘voorkomen goedkoper dan genezen is’. De ervaring leert dat een overzicht van de impact van P1 incidenten voldoende is voor een solide businesscase voor zowel performancetesten als continue performance monitoring.

Hulp nodig bij het opstellen van de businesscase voor performancetesten? Uiteraard helpen wij vanuit Ymor graag!

Inge Vollebregt

Inge Vollebregt

Manager Marketing and Communications

Na het behalen van haar masterdiploma in Corporate Communications en het vervullen van diverse communicatierollen, is Inge sinds 2014 werkzaam bij Ymor. Vanuit een marketing perspectief vertaalt zij Ymor’s diensten en producten naar de behoefte in de markt en andersom. Ook draagt zij zorg voor de communicatie binnen Ymor, over Ymor en namens Ymor. Door te opereren op het snijvlak van inhoud en commercie, draagt Inge bij aan zowel kennisopbouw bij klanten en prospects alsmede de commerciële groei van Ymor.

Meer blogs

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees onze blogs

Klantcases

Welke oplossingen hebben wij bij onze klanten geïmplementeerd?

Lees klantcases

Meer weten?

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.

Contact opnemen