+31 (0)30 - 602 11 49

Partners

Ons ecosysteem

Ymor is een centraal onderdeel van een groter ecosysteem. Binnen dit ecosysteem werken klanten (boven), softwarepartners (rechts onder) en business partners (links onder) samen om de beste IT-performance voor eindgebruikers te bereiken. Het ecosysteem stelt Ymor in staat om software en diensten indien gewenst via partners te leveren, om referentiebezoeken te organiseren met klanten onderling en onafhankelijk benodigde software in te zetten.

Software partners

Afhankelijk van de situatie bij de klant stelt Ymor de meest geschikte combinatie van software en diensten samen. Hiervoor gaan we continu op zoek naar de beste producten uit de markt. Als onafhankelijke partij kan Ymor immers per probleemstelling bekijken aan welke inzichten behoefte is en welke producten daarvoor het meest geschikt zijn. Op deze manier levert Ymor altijd maatwerk. Ymor is dan ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van APM en ITOA-tooling en zorgt dat haar medewerkers continu worden bijgeschoold en officieel gecertificeerd zijn.

Business partners

Wanneer IT-ketens niet optimaal functioneren heeft dit een directe impact op de bedrijfsvoering. Prestatie- en beschikbaarheidsproblemen leiden tot irritatie onder eindgebruikers, productiviteitsverlies, financiële schade en in veel gevallen tot imagoschade. Om de IT-processen te bewaken en te optimaliseren levert Ymor in samenwerking met haar partners verschillende oplossingen die perfect aansluiten op de behoefte van de markt. Ymor levert hierin vaak een deeloplossing samen met partners op het gebied van ketenmonitoring.

Ketenmonitoring omvat het meten en analyseren van de gehele IT-keten vanuit een eindgebruikersperspectief. Door te meten vanuit meerdere meetpunten ontstaan objectieve resultaten die 24/7 worden weergeven in een gepersonaliseerd dashboard. Indien een applicatie onder de vastgestelde normen presteert wordt automatisch een alert afgegeven waarop de IT-afdeling kan acteren. Met behulp van de Ketenmonitoring dienst krijgen bedrijven grip en controle op hun IT-omgeving. Door tijdige signalering worden oplostijden verkort, het aantal incidenten teruggedrongen en de mogelijke gevolgen van incidenten beperkt. Ketenmonitoring gaat echter verder. Door een geïntegreerd aanbod van additionele diensten in te zetten kunnen complexe patronen en correlaties in datastromen worden ontdekt waardoor storingen zelfs voorkomen kunnen worden. Ook is het mogelijk nieuwe of veranderde applicaties te valideren zonder het bedrijfsproces te verstoren, zodat het risico op storingen en financiële schade minimaal blijft. 

Partner worden

We staan altijd open voor nieuwe partnerships die passen bij onze propositie en organisatiedoelstellingen. Geïnteresseerd in een partnership? Laat uw gegevens achter dan nemen we zo snel mogelijk contact op om de mogelijkheden te bespreken.