+31 (0)30 - 602 11 49

Troubleshooten

Laat onze experts uw problemen structureel oplossen

Neem contact op

IT-omgevingen worden steeds complexer. Bij verstoringen is het dan ook niet eenvoudig om de oorzaak te achterhalen. Zeker wanneer u te maken heeft met meerdere applicaties, diverse leveranciers en maatwerk-oplossingen is het lastig te bepalen waar de oorsprong van het probleem precies ligt. Door de inzet van slimme software en gespecialiseerde mensen kan Ymor uw probleem troubleshooten en u een snelle analyse, domeinbepaling en oplossingsrichting bieden.

De Ymor methode

Vooronderzoek

Het doel van het vooronderzoek is om te komen tot een passende aanpak en de wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Gedurende het vooronderzoek worden interviews afgenomen, eventuele thermometers in de infrastructuur geplaatst en technische informatie en eerdere onderzoeken geïnventariseerd.

Hieruit vormt Ymor een objectief beeld van de problematiek en kunnen afgebakende probleemstellingen en onderzoeksvragen worden geformuleerd. Op basis hiervan is ook te bepalen welke specifieke tools in een later stadium van toegevoegde waarde zijn. Het resultaat van het vooronderzoek is een Plan van Aanpak welke na goedkeuring gebruikt wordt als de basis van de Troubleshoot. Eventueel worden tijdens het vooronderzoek al een aantal Quick Wins gerealiseerd.  

u
U

Onderzoek

Tijdens het daadwerkelijke onderzoek voert Ymor objectief onderzoek uit naar de gespecificeerde prestatieproblemen. Een aantal acties die daarvoor worden uitgevoerd zijn het reproduceren van het probleem, het opstellen van baseline metingen en diepgaande metingen. De diepgaande metingen worden toegepast op specifieke componenten binnen de IT keten zoals het netwerk, server, database of werkstation. Alle werkzaamheden en bevindingen worden richting u gecommuniceerd in de vorm van een logboek, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de voortgang en resultaten van de Troubleshoot. 

Analyse

De technische en organisatorische bevindingen van het (voor)onderzoek worden grondig geanalyseerd. Met onze kennis en ervaring op het gebied van Applicatie Performance Management kunnen we bevindingen aan elkaar koppelen en knelpunten identificeren.

Aanbevelingen

De omzetting van de geanalyseerde informatie naar aanbevelingen vind plaats middels een Agile aanpak. Zodra de eerste informatie beschikbaar is zullen de tussentijdse bevindingen op wekelijkse basis worden gedeeld, wat de mogelijkheid bied om eventuele aanpassingen tussentijds door te voeren. Als laatste fase van de Troubleshoot ontvangt u een objectief advies waarbij u de oplossingsrichtingen krijgt toegereikt die de beschreven problematiek aanpakken. Dit alles komt tot uiting in een adviesrapport met zowel procesmatige als technische aanbevelingen.

In het kort

In onze troubleshoot aanpak zullen we:

  • De IT-performance die eindgebruikers ervaren objectiveren;
  • Onafhankelijk demonstreren wat de performance problemen veroorzaakt;
  • Bruikbare aanbevelingen doen ter verbetering van de performance;
  • De performance-winst objectief aantonen vanuit een eindgebruikersperspectief.
d

Resultaten

Kortere oplostijden dus lagere kosten

U heeft geen gespecialiseerde software nodig en hoeft geen eigen manuren inzetten om de oorzaak te vinden.

j

Onafhankelijke inzichten

Ymor is geen stakeholder binnen uw IT-keten en kan daardoor het probleem onafhankelijk bekijken.

g

Meer productiviteit

Elke minuut die uw eindgebruikers te maken hebben met onbeschikbaarheid of performance problemen kost geld en veroorzaakt frustratie

Concreet advies

Krijg inzicht in de knelpunten die problemen veroorzaken zodat u gericht actie kunt ondernemen

i

Uitgebreide rapportage

Gebruik onze uitgebreide rapportages om gerichte actie te ondernemen

Agile aanpak

We zijn er om uw IT-problemen op te lossen. Tussentijdse bevindingen zullen we direct delen

Blog: 3 tips

Lees onze blog: “3 tips tegen performance problemen’

Lees blog

Download whitepaper

We hebben een whitepaper geschreven over Ketenmonitoring. Iets voor u?

Download nu

Contact opnemen

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.

Contact opnemen