+31 (0)30 - 602 11 49

Performance Testen

Voorkom schade door uw applicaties vooraf te valideren

Neem contact op

Applicaties zijn onderhevig aan veranderingen en snellere releases worden steeds belangrijker. Updates, nieuwe functionaliteiten, een toename van gebruikers of de overgang naar een ander data center: het moet snel en goed. Door uw applicatie vooraf te onderwerpen aan performance testen met Yvalidate weet u nog voordat de wijziging of live gang plaats vindt, of uw applicatie de gewenste prestatie levert.

De Ymor Methode

1 - Testplan opstellen

Afhankelijk van uw behoeften, bepalen we welk type test het meest geschikt is. Dit kan variëren van stresstesten, (continue) loadtesten, of duurtesten. Samen met u bepalen we de kaders waarbinnen de test wordt uitgevoerd, resulterend in een intake document en een testplan. Deze documenten vormen de basis van de uit te voeren performancetest. Er staat onder andere in beschreven welke planning we hanteren, hoe en met welke belasting de applicatie getest wordtde te toetsen requirements en wie er bij het traject betrokken zijn.  

2 - Teststructuur voorbereiden

Nadat het testplan is gedefinieerd, wordt de teststructuur voorbereid. De testopbouw bestaat uit drie onderdelen: het opbouwen van de testinfrastructuur waar vandaan Ymor belasting genereert op de applicatie; het ontwikkelen van de testscripts waarmee de gebruikershandelingen worden gesimuleerd; en het inrichten van performance monitoring ten behoeve van de analyse. 

3 - Omgevingstesten

Ymor voert een aantal omgevingstesten uit alvorens de hoofdtest uit te voeren: 1) een connectietest ter bepaling hoeveel connecties de applicatie per seconde aankan;  2)  een downloadtest om te bepalen hoeveel bandbreedte voor de applicatie beschikbaar is; en 3) een logintest om te bepalen hoeveel ingelogde gebruikers de applicatie kan afhandelen. Met deze testen valideren we of de applicatieomgeving geen beperkingen oplevert die invloed hebben op het testresultaat.

4 - Hoofdtest

De hoofdtest is bedoeld om de testdoelen te valideren. Tijdens deze test wordt de vooraf overeengekomen belasting gegenereerd en verzamelt Ymor gegevens over de eindgebruikersrespons, zoals responstijden en errors. Ook worden vanuit de ingerichte performance monitoring de metrieken verzameld die inzicht geven in hoe de onderliggende infrastructuur reageert op de gegenereerde belasting.  

5 - Analyse

Binnen enkele uren na de hoofdtest kunnen we aangeven of de testdoelen behaald zijn of niet. Hiervoor leveren we direct eerste resultaten en conclusies aan. De performance consultant van Ymor gaat vervolgens aan de slag met een diepgaandere analyse waarbij de eindgebruikersrespons gecorreleerd wordt aan performance monitoring. U ontvangt een rapport waarin, naast het wel of niet behalen van de testdoelen, ook naar voren komt waar de knelpunten in de applicatie liggen en eventuele verbetervoorstellen daarvoor. 

6 - Hertesten

Met de hertest wordt de performancetest opnieuw uitgevoerd. Bij onveranderde functionaliteit is geen inzet nodig voor het opnieuw voorbereiden van de performancetest, zoals het ontwikkelen van scripts en het opbouwen van de testinfrastructuur. De hertest is bedoeld om te valideren wat de impact is van veranderingen die u naar aanleiding van de hoofdtest heeft doorgevoerd. 

Resultaten

Snellere time-to-market

Zorg dat u aan de business vereisten kunt voldoen

Voorkom imagoschade

Verminder de risico’s van een livegang of nieuwe applicaties

6

Verhoogde productiviteit

Blijf uw concurrenten voor door hogere medewerkersproductiviteit

Gelijke omgevingen

Simuleer gebruikersacties zoals ze plaatsvinden in de daadwerkelijke productieomgeving

Voorkom hoge investeringen

Incidenten kosten in productie meer dan het vooraf valideren en oplossen

i

Uitgebreide analyse

Gebruik onze uitgebreide rapportages om specifieke actie te ondernemen.

Meer blogs

Meer weten over dit onderwerp? 

Lees onze blogs

Case study

Lees hoe we bij andere klanten performance testen hebben uitgevoerd.

Read case

Meer weten?

Bespreek alle mogelijkheden met één van onze specialisten.

Contact opnemen